JURAJSKI KLUB
OYAMA KARATE

Trenujemy w Olkuszu od 1993 roku.
Jesteśmy Największym Klubem Kontaktowego, twardego japońskiego Karate w Olkuszu i okolicach. Licencjonowanym przez Związek Sportowy OYAMA Polską Federacje Karate oraz OYAMA International Karate Federation.
krzaczki
OYAMA PERFECT Karate

Spotkanie opłatkowe!

W dniu  20 grudnia 2018 r. w Remizie OSP w  Chełmie - Gmina Wolbrom- na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama  Zielnika  Sensei Kazimierz Skalniak 4 dan wziął udział w spotkaniu opłatkowym. Burmistrz Adam Zielnik przywitał wszystkich  licznie zgromadzonych  gości .Wśród nich byli: Starosta Powiatu Olkuskiego Paweł Piasny, Komendat Policji, Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Sołtysi, Prezesi różnych stowarzyszeń, radni, dyrektorzy szkół, strażacy, służba ratownictwa medycznego.Był poczęstunek, łamanie sie opłatkiem , życzenia świąteczno-noworoczne oraz wspólne kolędowanie.Czas minął szybko i w przyjemnej atmosferze.